Dla kogo jest przeznaczona usługa Wirtualnego Biura?

Dla kogo Wirtualne Biuro?

Wirtualne Biuro jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej, czy też  prowadzenia jakiejkolwiek działalności wymagającej posiadania adresu czy też siedziby. Z usług Twojego Wirtualnego Biura mogą skorzystać prowadzący działalność gospodarczą osobiście, spółki osobowe, spółki prawa handlowego, spółdzielnie, fundacje czy też stowarzyszenia.

Rozpoczynający działalność

Osoby podejmujące decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej szukają rozwiązań pozwalających na maksymalne ograniczenie kosztów jej prowadzenia. Szczególnie w pierwszym okresie, w którym to istnieje największe niebezpieczeństwo straty zainwestowanych środków. Wynajęcie własnego biura w Warszawie  to co najmniej kilka tysięcy złotych miesięcznie. Twoje Wirtualne Biuro pozwoli Ci zminimalizować te koszty zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo dla Twojej działalności.

Nagłówek 01

Tekst

Nagłówek 02

Tekst

Wynajmujący mieszkanie

Aktualnie obowiązujące przepisy nie wymagają rejestrowania działalności w miejscu zameldowania jak również legitymowania się prawem do lokalu. Wystarczy wskazać miejsce faktycznego zamieszkania. Czym innym jest jednak miejsce wykonywania działalności. Zarejestrowanie takowego w wynajmowanym lokalu bez zgody jego właściciela jest niemożliwe. Taka zgoda właściciela lokalu mieszkalnego jest zazwyczaj bardzo trudna do uzyskania. Może wiązać się również z dodatkowymi kosztami. Koszty pojawią się przy zmianie miejsca zamieszkania (zmiana adresu w bankach, urzędach, u kontrahentów, w materiałach marketingowych, kłopot z odbiorem korespondencji przychodzącej pod stary adres). Twoje Wirtualne Biuro pozwala Ci uniknąć tego typu problemów. Zawierając z nami umowę uzyskujesz stabilność i pewność adresu swojej Firmy. Wyłącznie Ty będziesz decydował czy będziesz chciał go zmienić.

Posiadający własny lokal

Zarejestrowanie działalności w miejscu zamieszkania nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Wiąże się z:

  • Zwiększoną ilością przychodzącej korespondencji i co za tym idzie uciążliwymi wizytami na poczcie. Kłopotem z odbiorem przesyłek kurierskich.
  • Możliwymi wizytami organów kontroli.
  • Podniesieniem stawki podatku od nieruchomości za część nieruchomości w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/1830/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2013 (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 26 listopada 2013 r. poz. 12260) w 2014 roku w Warszawie stawka podatku od nieruchomości od lokalu przeznaczonego na działalność gospodarczą jest trzydziestokrotnie wyższa niż od lokalu mieszkalnego!

Twoje Wirtualne Biuro pozwoli zapewni Ci komfort i da pewność, że Twój dom nie stanie się miejscem publicznym.

Warszawski adres?

Chcesz zarejestrować swoją działalność w Warszawie? Zależy Ci na wizerunku swojej Firmy?
Adres Twojego Wirtualnego Biura – ulica Domaniewska – zaspokoi Twoje potrzeby.

Czy usługi Twojego Wirtualnego Biura są wyłącznie dla podmiotów gospodarczych?

Nie! Często zmieniasz adres pod którym przebywasz? Często jesteś w podróżach? Wyjeżdżasz na dłużej? Nie lubisz chodzić na pocztę?
Mieszkasz za granicą lecz musisz wskazać adres do doręczeń w Polsce? Usługi Twojego Wirtualnego Biura są właśnie dla Ciebie.

Zapewnimy Ci obsługę Twojej korespondencji – jej odbiór, natychmiastowe powiadomienia o jej nadejściu, przesłanie jej skanu, a nawet jej dosyłkę na wskazany przez Ciebie adres.

Co o nas mówią?

Masz do nas pytanie?

Kontakt >