Czym jest Wirtualne Biuro?

Kilka najważniejszych informacji na początek!

Kilka słów o Wirtualnym Biurze...

Wirtualne Biuro, Wirtualny Adres, jest usługą zapewniającą klientowi, na potrzeby prowadzonej przez niego działalności, udostępnienie adresu i obsługę pocztowo – telekomunikacyjną, bez wynajmowania tradycyjnej powierzchni biurowej.

Usługa Wirtualne go Biura powstała jako wynik przemian na rynku pracy i usług spowodowanych rewolucją informatyczną i telekomunikacyjną. Rozwój elektronicznych środków komunikacji pozwolił pewnej kategorii usługodawców na wykonywanie pracy i usług na rzecz klienta niemal z każdego miejsca na świecie. Tym samym posiadanie biura w tradycyjnej formie stało się zbędne. Jednakże z wielu powodów, zarówno formalno-prawnych, jak i biznesowych posiadanie firmowego adresu nadal dla wielu przedsiębiorców jest koniecznością.

Pierwsze Wirtualne Biuro powstało w 1994 roku w USA, w Boulder w stanie Colorado. Od tego czasu Wirtualne Biura pojawiły się na całym świecie i cieszą się rosnącą popularnością wśród przedsiębiorców.

Charakterystyczne elementy usługi jaką jest Wirtualne Biuro:

Zapewnienie adresu na potrzeby zarejestrowania działalności gospodarczej, siedzib spółek, fundacji, stowarzyszeń itp., bez potrzeby wynajmowania kosztownej powierzchni biurowej.
Adres korespondencyjny i obsługa korespondencji przychodzącej, zarówno przesyłek pocztowych jak i kurierskich.
Skanowanie i przesyłanie korespondencji otrzymanej wraz z dosyłką pod wskazany adres oryginałów (lub ich niszczenia na życzenie w Wirtualnym Biurze).
Udostępnianie pomieszczeń na potrzeby spotkań biznesowych, szkoleń itp., w elastycznym czasie i w korzystnych cenach.
Możliwość korzystania ze sprzętu biurowego: ksero, drukarki, skanera, łącza internetowego
Możliwość rozbudowania pakietu usług podstawowych o usługi dodatkowe takie jak: księgowość, obsługa telefoniczna na dedykowanej lub współdzielonej linii telefonicznej.
Możliwość skorzystania w konkurencyjnych cenach z szeregu usług dodatkowych: doradztwa prawnego, podatkowego i gospodarczego, a także między innymi usług IT i marketingowych.

Masz do nas pytanie?

Kontakt >