Księgowość szyta na miarę?

W Twoim Biurze!

Obsługa Spółek.

Dowiedz się więcej!

Kontakt

Klika słów o naszym biurze rachunkowym:

Dla klientów naszego Wirtualnego Biura, lecz nie tylko, świadczymy kompleksową obsługę rachunkowo-księgową.Posiadamy wymaganą przepisami licencję Ministra Finansów numer 50269/2011 i ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Księgowych w PZU S.A. na kwotę 15.000,00 euro.

Cena za nasze usługi zależna jest od liczby przekazanych nam do zaksięgowania dokumentów finansowych w danym miesiącu. Dokumentem są faktury, rachunki, raporty kasowe (jeden raport do 10 pozycji), wyciągi z rachunku bankowego (jeden wyciąg do 10 pozycji), listy płac, umowy, potwierdzenie sald, polecenia księgowania.Wszystkie podane niżej ceny są cenami netto.

Wszystkie podane niżej ceny są cenami netto.

Prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów

Składanie deklaracji zerowych

150,00 zł

Do 20 dokumentów

500,00 zł

Od 21 do 30 dokumentów

600,00 zł

Od 31 do 40 dokumentów

700,00 zł

Od 41 do 50 dokumentów

800,00 zł

Powyżej 50 dokumentów

12,00 zł za każdy następny dokument.

Prowadzenie Ksiąg Handlowych

Do 20 dokumentów

1.500,00 zł

Od 21 do 40 dokumentów

1.700,00 zł

Od 41 do 60 dokumentów

1.900,00 zł

Powyżej 60 dokumentów miesięcznie ceny ustalamy indywidualnie.

Kadry i Płace

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

99,00 zł za 1 pracownika / zleceniobiorcę

Sprawozdania Finansowe, zaległości, itp.

Ceny do uzgodnienia.

Na co możesz liczyć?

Rozwiązania na wszystko!

Aktywny nadzór dokumentów

Kompleksowa obsługa

Poznaj opinie naszych Klientów

Masz do nas pytanie?

Kontakt >